Kontaktoplysninger
STRANDEN Restaurant
Køkken åbent kl. 17.30 - 21.45
Bestil bord tlf: +45 65 15 05 20

Bistroen
Køkken åbent kl. 11.00 - 21.45
Bestil bord tlf: +45 65 15 05 21
NYBORG STRAND
Hotel & Konferencecenter
Østerøvej 2
DK-5800 Nyborg

Tlf: +45 65 31 31 31 
Mail: nyborgstrand@nyborgstrand.dk

Konferenceafdelingen:
Direkte tlf: +45 65 15 05 51

Online booking


 
 

 


NYBORG STRAND

Hotel & Konferencecenter
Østerøvej 2
DK-5800 Nyborg

Tlf: +45 65 31 31 31 
Mail: nyborgstrand@nyborgstrand.dk

Konferenceafdelingen:
Direkte tlf: +45 65 15 05 51

Information om person data (GDPR)
Hotel Nyborg Strand A/S er dataansvarlig for de oplysninger vi har modtaget om dig og har du spørgsmål eller vil gøre brug af dine rettigheder, er du meget velkommen til at kontakte os på følgende kontaktoplysninger:
           
            Hotel Nyborg Strand A/S
            Østersøvej 2.

            5800 Nyborg

            Tlf.nr.:  65313131 - CVR-nr.: 18574985  -  mail:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 • Booking af værelse (Registrering/Indtjek/Regning)
 • Booking af selskaber (Registrering/Indtjek/Regning)
 • Booking af konferencer (Registrering/Indtjek/Regning)
 • Booking af borde i vores 2 restauranter
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger legitime interesser, på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er i din interesse efter indgåelse af aftale med os. Desuden sker behandling på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, jv.f. den aftale om levering af Hotel Nyborg Strand’s services, som du og vi har indgået med hinanden.
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Kontonummer
 • E-mail
Vi videregiver eller overlader på forlangende dine personoplysninger til følgende modtagere:
 • Offentlige myndigheder (eks. Politi, Told og Skat)
 
Dine personoplysninger er indhentet fra dig.
Dine personoplysninger vil blive opbevaret, så længe dette er nødvendigt i forhold til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 – 18 og 20 - 21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger.
 • Ret til berigtigelse af dine oplysninger.
 • Ret til at få slettet oplysninger om dig.
 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger.
 • Ret til indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at modtage dine personoplysninger (dataportabilitet).
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Klageadgang

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

?>