21040 Hotel Nyborg Strand 121

Afbestillings- og betalingsbetingelser

Alle priser er beregnet pr. person og er inkl. moms, medmindre andet er angivet. Priserne er baseret på én samlet tilmelding og afregning. Vi tager forbehold for pris- og afgiftsændringer.

Business

Betalingsbetingelser: 20 dage netto fra arrangementets afholdelse.
Ved for sen betaling beregnes et rentetillæg, som p.t. udgør 18 % p.a. (1,5 % pr. måned). Der udsendes rykkerskrivelse med rentepåkrav og rykkergebyr på kr. 100,00 efter forfaldsdatoen. Vi modtager betaling på følgende kredit/betalingskort:
Dankort, Eurocard, Mastercard, Visa, American Express og Diners.

Afbestillingsregler: Du kan frit annullere dit arrangement op til 60 dage før planlagt startdato uden omkostninger. Dog er der 90 dages annulleringsfrist for arrangementer, der beslaglægger mere end 50 % af hotellets kapacitet, (over 215 værelser). Her betales gebyr svarende til 25 % af det bestilte arrangement. I tilfælde af afbestilling, mindre end 60 dage før planlagt startdato, betales gebyr svarende til 50 % af det bestilte arrangement. Foretages afbestilling mindre end 30 dage før planlagt startdato beregnes gebyr på 75 % af det bestilte arrangement. Foretages afbestilling mindre end 3 dage før planlagt startdato beregnes gebyr på 100 % af det bestilte arrangement. Vigtigt!: Afbestillingsgebyr er et ”erstatningsbeløb” og er ikke en momsbelagt ydelse – afbestillingsgebyr beregnes altid af det bekræftede inklusiv moms.

Ved afbestilling forstås annullering, reduktion, afkortning, omplacering og lignende væsentlige ændringer i forhold til bekræftelsen. Afbestilling skal altid foregå skriftligt. Dog kan afbestilling/reduktion indtil 5 % af det i bekræftelsen anførte deltagerantal ske omkostningsfrit frem til 3 dage før arrangementets start.

Afbestillingsgebyr/erstatning bortfalder i det omfang den pågældende kapacitet sælges til anden side.

 

 

Udstillinger m.m.:
Nyborg Strand er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for de udstillede varer og udstillingsmateriale, og kan således ikke gøres ansvarlig for nogen form for skade, bortkomst, undergang eller lignende. Dette gælder i enhver henseende, både hændelige såvel som ikke-hændelige tilfælde, herunder navnlig tilfælde hvor udstillingsvarer indleveres til og/eller opbevares hos Nyborg Strand, både før, under og efter udstillingen.

Udstillede varer og udstillingsmateriel henligger således for udstillerens eller bestillerens ansvar og risiko i enhver henseende, og er således Nyborg Strand uvedkommende. Vi opfordrer til, at der tegnes ansvarsforsikring og/eller at ansvaret reguleres for udstillingsvarer og udstillingsmateriel i det interne kontraktforhold udstiller og bestiller imellem.

Hvis en arrangør i forbindelse med et arrangement ønsker at medbringe værdifulde ejendele er Nyborg Strand ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for disse, og kan således ikke gøres ansvarlig for nogen form for skade, bortkomst, undergang eller lignende.

Bekræftelser generelt: Alle bestillinger er gældende og bindende ved modtagelse af skriftlig bekræftelse fra Nyborg Strand. Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte konferenceafdelingen på tlf. 65 15 05 51.

 

Værelsesreservationer

Fakturering til udlandet accepteres kun ved betaling med voucher. Ved individuel fakturering pålægges et fakturagebyr på kr. 100,- pr. faktura.

Ved reservation af 1 – 5 værelser kan der frit afbestilles uden omkostninger indtil kl. 18.00 dagen før ankomst. Afbestilling senere end kl. 18.00 dagen før ankomst anses som no-show, og her opkræves fuld betaling. Har du booket et ikke-refunderbart ophold, trækker vi pengene på din konto med det samme, og der er ikke mulighed for at annullere. 

Ved reservation af 5-20 værelser kan der frit afbestilles 5 dage før ankomst. Herefter opkræves fuld betaling.