21040 Hotel Nyborg Strand 121

Afbestillings- og betalingsbetingelser

Alle priser er beregnet pr. person og er inkl. moms, medmindre andet er angivet. Priserne er baseret på én samlet tilmelding og afregning. Vi tager forbehold for pris- og afgiftsændringer.

Arrangementer der har over 250 deltagere

Afbestilling eller reducering i arrangement/nedskrivning i deltagerantal på alle arrangementer, kan foretages frem til 90 dage før ankomstdagen. Herefter er følgende regler bindende:

  • Ved afbestilling eller reducering i arrangement/nedskrivning i deltagerantal, som foretages 61-90 dage før ankomstdagen, beregnes et afbestillingsgebyr der udgør 30% af den, på det tidspunkt, aftalte arrangementspris.
  • Ved afbestilling eller reducering i arrangement/nedskrivning i deltagerantal, som foretages 31-60 dage før ankomstdagen, beregnes et afbestillingsgebyr der udgør 75% af den, på det tidspunkt, aftalte arrangementspris.
  • Ved afbestilling eller reducering i arrangement/nedskrivning i deltagerantal, som foretages 1-30 dage før ankomstdagen, beregnes et afbestillingsgebyr der udgør 100% af den, på det tidspunkt, aftalte arrangementspris.
  • Nedskrivning i deltagerantal/reducering i arrangementet kan ske omkostningsfrit af indtil 5% frem til 72 timer før den aftalte ankomsttid. 

Arrangementer der har til og med 250 deltagere

Afbestilling eller reducering i arrangement/nedskrivning i deltagerantal på alle arrangementer, kan foretages frem til 60 dage før ankomstdagen. Herefter er følgende regler bindende:

  • Ved afbestilling eller reducering i arrangement/nedskrivning i deltagerantal, som foretages 31-60 dage før ankomstdagen, beregnes et afbestillingsgebyr der udgør 30% af den, på det tidspunkt, aftalte arrangementspris.
  • Ved afbestilling eller reducering i arrangement/nedskrivning i deltagerantal, som foretages 15-30 dage før ankomstdagen, beregnes et afbestillingsgebyr der udgør 75% af den, på det tidspunkt, aftalte arrangementspris.
  • Ved afbestilling eller reducering i arrangement/nedskrivning i deltagerantal, som foretages 1-14 dage før ankomstdagen, beregnes et afbestillingsgebyr der udgør 100% af den, på det tidspunkt, aftalte arrangementspris. 
  • Nedskrivning i deltagerantal/reducering i arrangementet kan ske omkostningsfrit af indtil 5% frem til 72 timer før den aftalte ankomsttid. 

Enhver ændring skal foretages skriftligt. Afbestillingsgebyr er et erstatningsbeløb og er ikke en momsbelagt ydelse. Gebyret beregnes altid af beløbet inkl. moms.

Betalingsbetingelser

20 dage netto fra arrangementets afholdelse. 
Ved for sen betaling beregnes et rentetillæg, som p.t. udgør 18 % p.a. (1,5 % pr. måned). Der udsendes rykkerskrivelse med rentepåkrav og rykkergebyr på kr. 100,00 efter forfaldsdatoen. Vi modtager betaling på følgende kredit/betalingskort: Dankort, Eurocard, Mastercard, Visa, American Express og Diners.

Udstillinger m.m.

Nyborg Strand er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for de udstillede varer og udstillingsmateriale, og kan således ikke gøres ansvarlig for nogen form for skade, bortkomst, undergang eller lignende. Dette gælder i enhver henseende, både hændelige såvel som ikke-hændelige tilfælde, herunder navnlig tilfælde hvor udstillingsvarer indleveres til og/eller opbevares hos Nyborg Strand, både før, under og efter udstillingen.

Udstillede varer og udstillingsmateriel henligger således for udstillerens eller bestillerens ansvar og risiko i enhver henseende, og er således Nyborg Strand uvedkommende. Vi opfordrer til, at der tegnes ansvarsforsikring og/eller at ansvaret reguleres for udstillingsvarer og udstillingsmateriel i det interne kontraktforhold udstiller og bestiller imellem.

Hvis en arrangør i forbindelse med et arrangement ønsker at medbringe værdifulde ejendele er Nyborg Strand ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for disse, og kan således ikke gøres ansvarlig for nogen form for skade, bortkomst, undergang eller lignende.

Bekræftelser generelt

Alle bestillinger er gældende og bindende ved modtagelse af skriftlig bekræftelse fra Nyborg Strand. Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte konferenceafdelingen på tlf. 65 15 05 51.

 

Værelsesreservationer

Fakturering til udlandet accepteres kun ved betaling med voucher. Ved individuel fakturering pålægges et fakturagebyr på kr. 100,- pr. faktura.

Ved reservation af 1 – 5 værelser kan der frit afbestilles uden omkostninger indtil kl. 18.00 dagen før ankomst. Afbestilling senere end kl. 18.00 dagen før ankomst anses som no-show, og her opkræves fuld betaling. Har du booket et ikke-refunderbart ophold, trækker vi pengene på din konto med det samme, og der er ikke mulighed for at annullere. 

Ved reservation af 5-20 værelser kan der frit afbestilles 5 dage før ankomst. Herefter opkræves fuld betaling.

I forbindelse med dit arrangement

Sal C+B (7)
Lokaleoversigt
Læs mere
Nyborg Strand 46
Mødepakker
Læs mere
85 Nyborgstrand
Firmaarrangementer
Læs mere
Velkommen
Kontakt konferenceafdelingen
Læs mere
MG 0995
Opholdspakker
Læs mere