Kontaktoplysninger

Restaurant Panorama
Køkken åbent kl. 11.00 - 21.45
Bestil bord tlf: +45 65 15 05 20

Bistroen
Køkken åbent kl. 11.00 - 21.45
Bestil bord tlf: +45 65 15 05 21
NYBORG STRAND
Hotel & Konferencecenter
Østerøvej 2
DK-5800 Nyborg

Tlf: +45 65 31 31 31 
Mail: nyborgstrand@nyborgstrand.dk

Konferenceafdelingen:
Direkte tlf: +45 65 15 05 51

Online booking


 
 

 


NYBORG STRAND

Hotel & Konferencecenter
Østerøvej 2
DK-5800 Nyborg

Tlf: +45 65 31 31 31 
Mail: nyborgstrand@nyborgstrand.dk

Konferenceafdelingen:
Direkte tlf: +45 65 15 05 51

Transparent ansvarlighed

NYBORG STRAND har i lighed med alle ansvarlige virksomheder omtanke for sociale og miljømæsige forhold i den verden vi er en del af. 

For os er det en løbende proces og et bevidst valg at arbejde med  sociale og miljømæssige spørgsmål. Vi ønsker at vores sociale ansvarlighed er så transparent som overhovedet muligt og når vi har mulighed for at hjælpe eller tage hensyn på en forsvarlig måde vil dette altid være en del af vores adfærd.

 

På miljø området er det vores mål er at udlede så lidt kuldioxid som overhovedet muligt, pt. er NYBORG STRAND 100% kuldioxid neutral på opvarmning, ligesom vi til stadighed reducerer mængden af usorteret affald pr. gæst/nat.Vi har reduceret vandforbruget med over 10 %, ligesom vores energiforbrug er reduceret med over 20 % indenfor de sidste år.

 

Som sagt er det for os en løbende proces som vi igennem mange år har arbejdet med, ligesom det er et helt naturligt valg at tænke moralsk i alt hvad vi foretager os. Investering i miljø- og energiforbedringer har blandt andet udmøntet sig i installering i et nyt, topmoderne CTS-klimaanlæg til styring af varme og ventilation, ligeledes installerer vi løbende energibesparende LED lys, hvor det er muligt, vi har installeret natsænkning og såvel miljøet som vi nyder stor gavn af vores genbrug af kølevand/fordampervarme til opvarmning af hotellets brugsvand. Bag kulisserne bevirker vores sortering, at affaldet fylder mindre og mindre, og overalt har vores rengøringsstab gjort en ihærdig indsats for at nedbringe forbruget af miljøskadelige rengøringsmidler.

 

NYBORG STRAND er klar til elbilerne
(kræver abonnement fra E-on)*

Hotelgæster og konferencedeltagere kan op-lade elbilen på NYBORG STRAND, vi har fire ladestandere fra E-on* til el/hybrid biler

* se mere:
https://www.eon.dk/privat/strom-til-din-elbil/partner.html

Bestil opladning på farten:
https://www.eon.dk/privat/strom-til-din-elbil/bestil-ladelosning.html 


De fire ladestandere som vi har installeret kan oplade fire elbiler ad gangen, og en fuld opladning vil tage 6-8 timer. Ladestanderne er derfor ideelle til opladning natten over eller i forbindelse med længerevarende konferencer.
Tilbuddet om opladning til feriegæster og konferencedeltagere passer godt ind i vores generelle fokus på klima og miljø, et fokus som har sikret os den såkaldte Green Key-certificering. 
 


Omtanke er nøgleordet, både når det gælder miljøhensyn – en bæredygtig verden et godt samfund at leve i - men også når det gælder omsorg, omsorg for ALLE, herunder også muligheden for tilgængelighed for alle. Derfor er vi også i en løbende god dialog med www.godadgang.dk som med baggrund i FN's standardregler om lige muligheder for handicappede, har sat fokus på de handicappedes ret til at deltage i alle samfundslivets forhold på lige fod med alle andre. Med tiltrædelse af standardreglerne har de enkelte medlemslande, herunder Danmark, forpligtet sig til at indføre nationale handlingsprogrammer, der skal gøre de fysiske omgivelser tilgængelige og sørge for adgang til oplysninger og information. 

 

Behovet for at rejse uden bekymringer varierer selvfølgelig afhængig af, om du er kørestolsbruger, allergiker eller har nedsat syn eller hørelse. Derfor skal vi hele tiden ajourføre os med, hvilke behov, der er. For at sikre så god en standard som muligt har vi ladet os registrerer gennem ”Tilgængelighed for alle” – det er helt naturlig omtanke..

 

Og vores processer fortsætter…
Vi ønsker til enhver tid at være transparent Stol på det!