Kontaktoplysninger
STRANDEN Restaurant
Køkken åbent kl. 17.30 - 21.45
Bestil bord tlf: +45 65 15 05 20

Bistroen
Køkken åbent kl. 11.00 - 21.45
Bestil bord tlf: +45 65 15 05 21
NYBORG STRAND
Hotel & Konferencecenter
Østerøvej 2
DK-5800 Nyborg

Tlf: +45 65 31 31 31 
Mail: nyborgstrand@nyborgstrand.dk

Konferenceafdelingen:
Direkte tlf: +45 65 15 05 51

Online booking


 
 

 


NYBORG STRAND

Hotel & Konferencecenter
Østerøvej 2
DK-5800 Nyborg

Tlf: +45 65 31 31 31 
Mail: nyborgstrand@nyborgstrand.dk

Konferenceafdelingen:
Direkte tlf: +45 65 15 05 51

Transparent ansvarlighed

verdensmål vandret580 hvid
NYBORG STRAND
har i lighed med alle ansvarlige virksomheder omtanke for sociale og miljømæsige forhold i den verden vi er en del af. 

For os er det en løbende proces og et bevidst valg at arbejde med  sociale og miljømæssige spørgsmål. Vi ønsker at vores sociale ansvarlighed er så transparent som overhovedet muligt og når vi har mulighed for at hjælpe eller tage hensyn på en forsvarlig måde vil dette altid være en del af vores adfærd.


På miljø området er det vores mål er at udlede så lidt CO2 som overhovedet muligt, pt. er NYBORG STRAND 100% CO2 neutral på opvarmning, ligesom vi til stadighed reducerer al affald pr. gæst/nat.Vi har reduceret vandforbruget med over 10 %, ligesom vores energiforbrug er reduceret med over 20 % indenfor de sidste år.


Som sagt er det for os en løbende proces som vi igennem mange år har arbejdet med, ligesom det er et helt naturligt valg at tænke moralsk i alt hvad vi foretager os. Investering i miljø- og energiforbedringer har blandt andet udmøntet sig i installering i et nyt, topmoderne CTS-klimaanlæg til styring af varme og ventilation, ligeledes installerer vi løbende energibesparende LED lys, hvor det er muligt, vi har installeret natsænkning og såvel miljøet som vi nyder stor gavn af vores genbrug af kølevand/fordampervarme til opvarmning af hotellets brugsvand. NYBORG STRAND er tildelt miljødiplomet Green Key
Når du er gæst på hotellet er du gæst på et virksomhed der altid har arbejdet seriøst omkring miljø og bæredygtighed og som er certificeret som Green Key hotel (tidl. den Grønne Nøgle).
Green Key er et miljømærke. 
Et miljømærke er et program, som indebærer at virksomheder, som ønsker miljømærket, lever op til en række konkrete miljøkrav. Til gengæld for at leve op til kravene får virksomhederne lov til at benytte miljømærket i sin markedsføring. 

Green Key er turismens miljømærke. Det betyder, at hoteller, kroer, ferie- og kursuscentre, vandrerhjem, campingpladser, feriehuse, restauranter og idrætsanlæg har mulighed for at blive mærket med Den Grønne Nøgle. 

For at blive mærket med Green Key kræves, at man lever op til en lang række miljøkrav. – du kan læse mere om kriterierne her.

Green Key er blevet til en international miljømærkningsordning, som nu er repræsenteret i 60 lande (og med flere lande på vej) Derfor skiftede Den Grønne Nøgle navn til Green Key.  Vi vil fortsat lægge vægt på at du får kvalitet, komfort og miljømæssig ansvarlighed så det går op i en højere enhed.

NYBORG STRAND er klar til elbilerne 
(kræver abonnement fra E-on)*
Hotelgæster og konferencedeltagere kan op-lade elbilen på NYBORG STRAND, E-on* har fire ladestandere til el/hybrid biler.   * Se mere om E-on   -  Bestil opladning på farten

De 8 ladestandere som E-on har installeret kan oplade 8 elbiler ad gangen, og en fuld opladning vil tage ca. 3-4 timer. - vores ladestandere skal være til gavn for alle - derfor opfordres du til at fjerne din bil efter opladning og flytte den til én af vores 600 gratis parkeringspladser.  
Fejlmelding: https://www.eon.dk/privat/kundesupport/fejlmelding.html - ladestanderne fra E-on er ved fejlmelding OFFENTLIG
(elektronik kan svigte - derfor er det vigtigt at du fejlmelder en stander så snart du observarer at den ikke virker - du er velkommen til at meddele det i vores reception så vil vi hurtigtst muligt informere E-on om problemet) 

 
MILJØPOLITIK: 
(se vores Miljøpolitik og affaldsplan som pdf. nedenfor)

 
 

 

Omtanke er nøgleordet, både når det gælder miljøhensyn – en bæredygtig verden, et godt samfund at leve i - men også når det gælder omsorg, omsorg for ALLE, herunder også muligheden for tilgængelighed for alle. Derfor er vi også i en løbende god dialog med www.godadgang.dk som med baggrund i FN's standardregler om lige muligheder for handicappede, har sat fokus på de handicappedes ret til at deltage i alle samfundslivets forhold på lige fod med alle andre. Med tiltrædelse af standardreglerne har de enkelte medlemslande, herunder Danmark, forpligtet sig til at indføre nationale handlingsprogrammer, der skal gøre de fysiske omgivelser tilgængelige og sørge for adgang til oplysninger og information. 


Behovet for at rejse uden bekymringer varierer selvfølgelig afhængig af, om du er kørestolsbruger, allergiker eller har nedsat syn eller hørelse. Derfor skal vi hele tiden ajourføre os med, hvilke behov, der er. For at sikre så god en standard som muligt har vi ladet os registrerer gennem ”Tilgængelighed for alle” – det er helt naturlig omtanke..


sommerfugle partner 

Biodiversitet:

”Nyborg Strand er Sommerfuglepartner hos Danmarks Naturfredningsforening og støtter Danmarks sommerfugle”.

Som Sommerfuglepartner er Nyborg Strand med til at fremme biodiversiteten ved at skabe flere og bedre levesteder for Danmarks insekter.

Partnerskabets omfang:

  • NS udlægger insektvenlige områder af i alt 12.510 kvadratmeter (mindst 20% af de frie arealer). læs mere her 


CSR

Hotellets pengeinstitut sætter "pris" på samarbejde
Lokale prismodtagere bliver hædret for hver deres indsats - NYBORG STRAND bl.a. for socialt ansvar og integration. læs mere her


Og vores processer fortsætter…

Vi ønsker til enhver tid at være transparent Stol på det!

?>